جوان تیم

سئو سایت فناوران سرویس

نمایندگی مجاز تعمیر لوازم خانگی فناوران سرویس سئوی سایت خودرا به دست مجموعه ما سپرده است.

کلمات کلیدی همچون تمام خرابی های مربوط به کولر گازی، ماشین لباسشویی ، ماکروفر و ... جزء رده های یک تا پنج گوگل رسیده است.

شروع فعالیت
اردیبهشت 1401
مبلغ قرارداد
ماهیانه 15.000.000
بررسی کلمات کلیدی و نقشه راه
2.000.000

برخی از کلمات کلیدی